Privacyverklaring (AVG)

Wij registreren met name gegevens die te maken hebben met onze administratieve en fiscale verplichtingen, zoals naam, adres, woonplaats, email en bankgegevens, van onze klanten. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en indien van toepassing medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Wij, Marie-José Danse en Iwan Debets hebben als enige toegang tot u gegevens. Wij hebben een geheimhoudingsplicht.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen en een jaarrekening kunnen maken. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens zullen wij 7 jaar bewaren.


PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota en/of aanmeldingsbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Laatste 4 cijfers van uw bankrekening
  • De datum van aanmelding
  • Een korte omschrijving van de afgenomen dienst
  • De kosten van de dienst